VIA | PROCESRECHTDINER
procesrechtdiner
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,bridge-core-3.0.2,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-1.11.0,qode-theme-mcpherson's,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Het VIA Procesrechtdiner

en Verkiezing Beste (Jonge) Procesadvocaat van 2023

De vereniging van Incasso– en Procesadvocaten (VIA) is een op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op 2 november 1993 opgerichte specialisatievereniging. Het 30-jarig bestaan van de VIA in 2023 vormt een mooie aanleiding te kijken naar de ontwikkelingen in het procesrecht gedurende het bestaan van de VIA. Er is in die periode een hoop veranderd. Zo is in 2002 het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zeer grondig herzien. Het kort geding, waaronder ook het incasso kort geding, heeft zich ontwikkeld tot een effectief middel om snel recht te krijgen. De Beslagsyllabus heeft de afgelopen 30 jaar een uiterst belangrijke rol gekregen in het conservatoir beslagrecht, waar ook het leerstuk van misbruik van recht tot ontwikkeling is gekomen. In het rapport van de commissie M. Meijsen & A.W. Jongbloed met de titel “Conservatoir beslag in Nederland. Zekerheid en pressiemiddel” uit 2010 is geconcludeerd dat er sprake is van onvoldoende werking van waarborgfuncties voor de beslagene waardoor geen sprake kan zijn van een evenwichtig stelsel van conservatoir beslag. Dit rapport heeft geleid tot een aantal belangrijke aanpassingen van de Beslagsyllabus. Met de invoering van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit incassokosten wordt vanaf 1 juli 2012 volgens een staffel berekend welk bedrag aan buitengerechtelijke kosten kan worden gevorderd. Digitale arbitrage via bijvoorbeeld DigiTrage heeft zijn intrede in de praktijk gedaan en zal steeds meer voorzien in een behoefte van de crediteur om op snelle, zorgvuldige en kostenefficiënte wijze de beschikking te krijgen over een veroordelend vonnis. In het Europese recht zijn de afgelopen 30 jaar tal van belangrijke regelingen tot stand gebracht. Genoemd kunnen worden naast de nieuwe EEX Verordening, de Europese executoriale titel, het Europese betalingsbevel, de Europese procedure inzake geringe vorderingen en het Europese bankbeslag.

Ook de VIA heeft zich ontwikkeld in de afgelopen 30 jaar. De VIA heeft zich geprofileerd als een belangrijke gesprekspartner voor onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, de NOvA, de AFM, de incassobranche en de deurwaarders. Journalisten weten de VIA te vinden voor reacties op ontwikkelingen op ons terrein. De VIA draagt op deze wijze bij aan de totstandkoming van diverse regelingen die voor de praktijkvoering van haar leden van groot belang is. Een voorbeeld hiervan is het Besluit Vrijstellingsregeling voor Incassozaken. Met dit Besluit wordt een einde gemaakt aan de onzekerheid die door uitlatingen van de AFM was ontstaan ten aanzien van het antwoord op de vraag of advocaten voor het treffen van sommige betalingsregelingen vergunningsplichtig zijn. Met de medeondertekening van het Manifest Eerlijke Griffierechten heeft de VIA in 2018 aandacht gevraagd voor de wanverhouding die is ontstaan tussen de hoogte van de griffierechten en de hoogte van de vordering.

Hoewel de afgelopen 30 jaar dus belangrijke ontwikkelingen tot stand zijn gebracht op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het incassorecht en de VIA een belangrijke rol heeft opgeëist, kan verwacht worden dat de komende 30 jaar nog grotere ontwikkelingen zullen plaatsvinden die een nog grotere invloed hebben op onze praktijk dan de hiervoor genoemde ontwikkelingen. Gedacht kan worden aan het verdergaande gebruik van kunstmatige intelligentie en digitalisering en robotisering in de rechtspraktijk. ChatGPT, Blockchain en Legal Tech zijn nu bij de meeste cliënten misschien nog onbekend. Bij een volgend lustrum van de VIA zullen deze ontwikkelingen niet meer weg te denken zijn uit de praktijk van onze leden en zullen cliënten, meer dan nu, hun advocaat mede selecteren op de toegang tot de nieuwste technologieën.

De aanstaande ontwikkelingen vereisen nog meer dan de afgelopen 30 jaar dat procesrechtadvocaten zich blijven ontwikkelingen en onderscheiden ten opzichte van andere advocaten door kennis en ervaring op het gebied van het procesrecht. Het zal een uitdaging blijven in een zo veranderende wereld zorg te blijven dragen voor het leveren van optimale kwaliteit voor onze cliënten, gebruikmakend van de meest geavanceerde technieken. Meer dan voorheen zal de procesadvocaat er voor moeten zorgen dat het voor de cliënt gevoerde proces leidt tot een snelle en betaalbare, maar ook kwalitatief hoogwaardige uitkomst, waarmee hij ook geholpen is. De VIA zal zich daarvoor blijven inzetten. Voor de cliënten en voor de advocaten.

Op donderdag 13 april 2023 vormt Green Village in Nieuwegein het decor voor het Nationale Procesrechtdiner én de verkiezing van de Beste Procesadvocaat 2023 als ook de Meest Talentvolle Procesadvocaat 2023 naast de viering van het 30-jarig lustrum van de VIA.

Voor iedereen die het procesrecht een warm hart toedraagt is dit hét niet te missen procesrecht-event van het jaar!


 

Door deelname aan het gehele programma kunnen 3 PO punten worden behaald.